sunnuntai 22. marraskuuta 2015

Missä lähikunnassa haluaisit asua terveytesi ja hyvinvointisi kannalta?

Koulutus avartaa näkemystä maailmaan. En ole koskaan ennen ollut kiinnostunut kunnallisista asioista. Mutta kappas vaan! Oikea opettaja ja ennen kaikkea oikea asenne opettajalla voi siirtää vaikka muuria! Niin minunkin muurini ovat siirtyneet nyt kotiovea kauemmas.

Meistä, siis jokaisesta meistä, kunnan toimista ja palveluista, kolmennen ja yksityisen sektorin toimista ja palveluista kerätään aivan valtavasti tietoa, jota tilastoidaan ties minkäkinlaisiksi taulukoiksi. Tiedätkö oman kuntasi terveyden edistämisen toimista jotain?

Terveyden edistäminen  perustuu arvoihin ja saa niiden pohjalta aikaan tavoitteellista toimintaa terveyden ja hyvinvoinnin lisäämiseksi ja sairauksien ehkäisemiseksi. Kunnat ovat sidottuja ainakin Terveydenhuoltolain ja Kuntalain mukaan toimimaan väestön terveyden ja toimintakyvyn lisäämiseksi, kansantautien, tapaturmien  ja muiden terveysongelmien vähentämiseksi, turhien kuolemien vähentämiseksi ja väestöryhmien terveyserojen minimoimiseksi. Tämä ei koske vain perusterveydenhuoltoa kunnissa vaan terveyden edistämisen toimet kuuluvat jokaiselle kunnan palvelusektorille. Näiden palvelusektoreiden asiantuntevine työntekijöineen tulisi luoda kaikille kuntalaisille sellaiset edellytykset,  puitteet ja mahdollisuudet, jossa kuntalainen pystyisi omalla toimillaan ja kunnan avustamilla tukitoimillaan luomaan itselleen hyvää terveyttä ja hyvinvointia. (THL.)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on lanseerannut tiedonjanoisille uuden ilmaisen verkkopalvelun terveyden edistämisen aktiivisuuden mittaamiseen kunnissa. Palvelu tukee terveyden edistämistyön suunnittelua ja johtamista kunnissa. Johtavana ajatuksena on, että kuntalaisten hyvinvointi riippuu siitä, kuinka laadukkaasti ja tehokkaasti kunta on ottanut mittarin eri näkokohdat huomioon omassa toiminnassaan ja suunnittelussa. (TEAviisari.)

Tietenkin mieleeni tuli heti verrata lähikuntien tilannetta. Otan vertailuun kolme lähintä veljeskuntaa: Kemi, Keminmaa ja Tornio. TEAviisari osoittaa terveydenedistämisaktiivisuuden näissä kunnissa olevan seuraavaa vuonna 2015.
Ja eroja löytyy! Missä kunnassa siis haluaisit asua paremman terveyden ja hyvinvoinnin kannalta?

Riippuu tietenkin siitä, mihin väestöryhmään kuulut. Jos olet peruskoululainen tai lapsi, on hyvinvointiasi parhaiten ajateltu Keminmaan kunnassa. Joskin tulos sijoittuu parannettavaa osiolle, mutta hyvään tulokseen on naapurikuntiin verrattuna vähemmän matkaa. Jos olet iäkkäämpi, on sinun terveyttäsi ja hyvinvointiasi ajateltu eniten Torniossa. Torniossa ikääntyneiden palvelut ovat hyvin järjestettyjä, koko Suomen keskiarvoa paremmin. Lukiopalvelut ovat edustettuina vain Kemin ja Tornion mittareissa ja ovat samaa luokkaa, tasossa ei siis löydy eroja. Parannettavaa näissä palveluissa kuitenkin on, jotta päästään hyvään tulokseen.Keminmaassakin löytyy lukio, mutta missä ovat arvot? Liikunnallisena ihmisenä puolestaan valitsisin Tornion, koska mittarin mukaan Keminmaasta ja Kemistä ei löydy liikuntapalveluja lainkaan! Perusterveydenhuolto on parhaiten järjestetty yllätyksenä, yllätys ainakin minulle, Torniossa, vaikka siellä on kautta ajoin valiteltu pitkistä odotuksista. Tietenkään tämä mittari ei mittaa vain päivystyksessä istuttuja tunteja, vaan palveluja kaikkinensa. Kuntajohto on puolestaan parhaiten organisoitu Torniossa. Kemin mittari ei esitä mitään arvoa kuntojohdolle.  Kaikki kuitenkin tietää, että sieltäkin kuntojohto löytyy. Ammatilliselle koulutukselle löytyy oma mittari koulutuskuntayhtymän nimellä. Siksi sille mittarissa ei ole edustettuna nuolta.

Jokainen miettiköön mielessään, mikä kunta olisi omille arvoille, hyvinvoinnille ja terveydelle parhain vaihtoehto. Huomioitava on kuitenkin se asia, että nämä mittarit eivät ole täysin vertailtavissa keskenään, koska Kemin ja Keminmaan mittareista puuttuivat tietyt palvelut. Syytä miksi näin on, eivät THL:n sivut kerro. Ja kun en ole sekaantunut kuntien politiikkaan, en osaa itsekään sanoa. Näin nopeasti "autonikkunan aukaisseena" voin kuitenkin sanoa, että mittareissa on jotain itua. Olisi mielenkiintoista tietää ne tosiasiat, mitkä kätkeytyvät näiden lukujen ja nuolten taakse. Tiedätkö sinä?


Terv.

Tuija :-)LÄHTEET


THL. https://www.thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-terveyserot/yhteistyo/kunnat/terveyden-edistaminen-kunnassa

TEAviisari. https://www.teaviisari.fi/teaviisari/fi/tuloksetEi kommentteja:

Lähetä kommentti