sunnuntai 15. maaliskuuta 2015

MediYoga – holistinen hoitomuoto
Jooga on maapallomme vanhin terveyden ja sielun tasapainon hoitomuoto. Nykyään useampi sata miljoonaa joogaharrastajaa ympäri maailman omistautuu tälle kurinalaiselle toiminnalle, jonka tiedetään seuranneen ihmistä jo yli 5000 vuotta, luultavasti paljon pitempäänkin. Länteen jooga on tullut aika myöhään, vasta 1800-luvulla.

Alkuperäinen merkitys joogalla on ollut toimia ihmisen henkisen hyvinvoinnin edistäjänä, tuoda esille sielun, mielen ja ruumiin tasapaino ja tietoisuus ihmisenä olemisesta, toimia ihmiselle todellisuuden läpinäyttäjänä. Nykyään joogan merkitys voidaan nähdä hyvinkin holistisena ihmisen kehon, mielen, sielun, elämäntilanteen, ihmissuhteiden, ravinnon, tunteiden, unelmien, fyysisen aktiivisuuden hoitomuotona. Ihminen on moniulotteinen energiaolento, jossa ongelmat, sairaudet ja vaivat, joita saamme elämän sykkeessä, kertovat sisällämme olevien energiavirtojen pysähtymisestä jopa sulkeutumisesta. Joogan säännöllisellä harjoittamisella saamme tai voimme ainakin vähentää vaivojen ja sairauksien aiheuttamia epämukavuuksia. Ymmärrämme vallitsevan tilanteen todellisuuden ja sen, mitä itse voimme asialle tehdä.

Jooga on muuntautunut aina paikan ja ajan vallitsevan kulttuurin mukaan. Lännessä joogaa on pidetty ja pidetään enemmän fyysisenä harjoitusmuotona. Fyysinen puoli on vain pieni osa siitä, mistä joogassa on oikeastaan kysymys.

MediYoga on terapeuttinen joogamuoto, joka pohjautuu klassiseen Kundaliinijoogaan. Tähän joogamuotoon on otettu mukaan peruskohtia ayurvedasta, monituhatvuotisesta intialaisesta hoitomuodosta ja osia perinteisestä kiinalaisesta lääketieteestä. MediYogaa on kehitetty Ruotsissa vuodesta 1996 maailmalla tehtyjen satojen joogaan liittyvien tieteellisten tutkimusten pohjalta. Näiden tutkimusten joukossa on myös ruotsalaisia tutkimuksia joogan kuntouttavasta vaikutuksesta,

MediYoga pitää sisällään satoja eri joogatuokioita ja meditaatioita, joita voidaan käyttää eri ryhmien kuntoutuksessa, esim. astmaatikoille, burnoutista kärsiville, selkä- ja sydänvaivaisille, univaikeuksista kärsiville, syömishäiriöisille, Parkinson-potilaille, migreeniä sairastaville ym. Joogatuokioita voidaan räätälöidä myös yksilöllisesti henkilön tarpeiden mukaisesti. Tässä joogamuodossa yhdistetään yksinkertaisia fyysisiä harjoituksia ja asentoja hengitys- ja keskittymistekniikkoihin. Oikean hengitystekniikan merkitys korostuu koko joogatuokion ajan. Kaikki harjoitukset tehdään yksilölähtöisesti suhteuttamalla harjoitus yksilön omaan kykyyn ja kapasiteettiin. Näin vaikeastikin uupuneet ja kroonisesti sairaat ihmiset voivat osallistua MediYoga -tuokioihin.

Länsimainen terveys- ja sairaanhoito, vaikkakin hienoinen teknisine keksintöineen ja lääkkeineen, ei kykene parantamaan uudentyyppisiä stressistä aiheutuvia psykosomaattisia sairauksia. WHO on monien vuosien ajan kehottanut jäsenmaitaan toteuttamaan enemmän myös perinteisempiä lääketieteellisiä hoitomuotoja, kuten juuri esim. joogaa, terveyden- ja sairaanhoidossaan. Yhdysvalloissa sairaaloissa tarjotaan joogaa mm. sydäninfarkti- ja syöpäpotilaille ympäri koko maan. Englannissa on koulutettu joogaterapeutteja 1980-luvulta lähtien. Ruotsissa, missä on Skandinavian suurin MediYogan koulutus-, tutkimus- ja kuntoutusinstituutti, on joogaterapiaa harjoitettu 1990-luvun puolivälistä alkaen. Naapurimaassa tätä joogamuotoa saa käyttää täydentävänä kuntoutusmuotona valtakunnallisessa terveydenhuollossa, ja sitä onkin tarjolla jo usealla eri paikkakunnalla. Meillä Suomessa tämä ei ole vielä hyväksyttyä, mutta tutkimuksia tämän joogan positiivisista vaikutuksista eri sairauksia omaaville potilaille on käynnissä.

Pidetään peukkua, että mekin pääsemme tässä lääkkeettömässä hoitomuodossa eteenpäin. Se olisi inhimillinen teko!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti